Nic nenalezeno

Bodamské jezero německy Bodensee (odvozeno od jména starého císařského zámku ) druhé největší jezero v Alpách. Má rozlohu 536 km². Je 63,3 km dlouhé a maximálně 14 km široké. Dosahuje maximální hloubky 254 m. Leží v nadmořské výšce 395,6 m.

Leží na jihu Německa (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), na západě Rakouska (Vorarlbersko) a na severovýchodě Švýcarska (Sankt Gallen, Thurgau, Schaffhausen). Je největším jezerem v Rakousku a v Německu a druhým největším ve Švýcarsku. Je také třetí největší ve střední Evropě po Blatenském a Ženevském jezeře. Na hladině jezera nejsou definované žádné oficiální hranice. Břehy jsou většinou ploché nebo mírně kopcovité, pouze na jihu vysoké a skalnaté. Délka pobřeží je 273 km. Hlavní a největší část jezera tvoří Horní jezero (Obersee). Na severozápadě se rozděluje na dvě oddělené části: Überlingské jezero (Überlinger See) u nějž leží město Überlingen a Dolní jezero (Untersee)

Jezero slouží jako přirozený regulátor odtoku Středního Rýnu, který jím protéká. Kromě Rýnu má dalších 236 malých přítoků. Voda v jezeře má modrozelenou barvu a je průzračná. Zamrzá velmi zřídka a mírní klima přilehlých oblastí. Vyskytují se zde vlny s dlouho periodou.

Ostrovy:

Mainau

Mainau je ostrov v severovýchodní části bodamského S pevninou je spojen mostem na jižním břehu jezera a disponuje i vlastním přístavištěm. Nejbližšími většími městy v okolí jsou: Kostnice, Meersburg a Überlingen.

Ostrov patří k městské čtvrti Litzelstetten-Mainau města Kostnice a nachází se ve vlastnictví původem švédské šlechtické rodiny Bernadotte. Díky zdejšímu klimatu rostou v zámeckém parku palmy a další středomořské rostliny. Proto bývá Mainau označován jako ostrov květů. Ostrov je častým cílem výletů a túr. Na ostrově se nachází kromě zahrad i "motýlárium" (dům motýlů) s tropickými, převážně jihoamerickými, motýli, kteří volně poletují mezi návštěvníky, a paví obora a několik gastronomických zařízení. Speciálně pro děti je zde hřiště s vory a tzv. Streichelzoo - zoologická zahrada, v níž jsou chovány druhy, které mohou děti bezpečně hladit.

Reichenau

Reichenau je obec v Bádensku-Württembersku u západního konce Bodamského jezera u švýcarských hranic, asi 10 km SZ od Kostnice. Celý ostrov je součástí Světového dědictví UNESCO. Památky stojící za vidění: * Chrám Panny Marie a sv. Marka, bývalý klášterní kostel v dnešním Mittelzellu - románská basilika s gotickým chórem a velmi zajímavým krovem. Nejstarší část pochází z roku 816. * Kostel sv. Jiří v Oberzellu, z doby kolem 900 (hlavní loď a krypta) je pozdně karolinská basilika, kolem roku 1000 rozšířená a vyzdobená dobře zachovanými freskami s výjevy z života Ježíšova. Ve věži jsou tři zvony z 13. století. * Kostel sv. Petra a Pavla v Niederzellu je románská basilika z doby kolem 1100, postavená na základech karolinské basiliky stejného půdorysu. Kostel byl přestavěn a zaklenut kolem roku 1750. V apsidě chóru se zachovaly fresky z konce 11. století. * Bylinářská zahrada, podle pověsti založená už W. Strabem v 9. stol. * Na ostrově jsou také čtyři historická muzea a dva zámky. * Velká část pobřeží tvoří přírodní rezervaci.

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.