Zážitky a ubytování v Rakousku

Zimní turistická sezóna 2021/22 v Rakousku

V nadcházející zimní turistické sezóně 2021/22 je možné cestovat do Rakouska za turistickým účelem, včetně lyžování.

Od 8.11.2021 vyžaduje Rakousko od návštěvníků lyžařských sjezdovek, restaurací, ubytovacích zařízení, vánočních trhů  a dalších volnočasových zařízení předložení dokladu  o očkování nebo dokladu  o prodělání nemoci, splňujícího níže uvedené náležitosti (viz text níže kurzívou).  Od 8.11. již tedy nestačí za účelem návštěvy lyžařských sjezdovek, restaurací, ubytovacích zařízení, vánočních trhů a dalších volnočasových zařízení předložit negativní test na covid-19, ani doklad prokazující zjištění neutralizačních protilátek. Do 5.12.2021 bude přechodně jako doklad o bezinfekčnosti akceptováno též předložení potvrzení o 1. dávce očkování a současně negativního PCR testu na covid-19 platného 72 hodin od odběru, ve Vídni 48 hodin od odběru.    

 
Shora uvedená omezení se nevztahují na děti do 12 let věku, ve Vídni do 6 let věku.
 
Náležitosti shora uvedených dokladů o bezinfekčnosti:
Shora zmíněný doklad o prodělaném očkování proti covid-19 je uznáván za těchto podmínek:
po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 270 dnů od kompletního očkování),
nejméně po uplynutí 22 dnů po vakcinaci očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti: 270 dnů od podání jednodávkové vakcíny),
kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování: 270 dnů od vakcinace),
očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace.
Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac (viz seznam Rakouskem uznaných vakcín v příloze C Einreiseverordnung).
 
Doklad o prodělání nemoci: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem. 

Před použitím lanovky a při vstupu do uzavřených prostor se lidé musejí nejen prokázat jedním ze shora zmíněných potvrzení, ale současně si musí nasadit respirátor bez ventilu (minimálně FFP2).

Shora uvedené podmínky mohou být zpřísněny v důsledku zhoršeného vývoje epidemie covid-19 v Rakousku, popř. v jednotlivých místech. Důrazně proto doporučujeme, abyste se před odjezdem seznámili s hygienicko-epidemiologickými podmínkami v místě, do něhož hodláte cestovat. Za tímto účelem  doporučujeme kontaktovat ubytovatele a navštívit webové stránky turistické oblasti, v níž hodláte pobývat.


Podmínky vstupu do Rakouska, resp. překročení hranice se nemění (nadále je možno bezinfekčnost prokázat vedle předložení dokladu  o očkování nebo dokladu  o prodělání nemoci též negativním  testem na covid-19 nebo  dokladem prokazujícím zjištění neutralizačních protilátek  - bližší informaci a náležitosti vyžadovaných dokladů pro vstup do Rakouska najdete ZDE. )

603 555 590 Po - Pá 9:00 - 17:00  
EN DE PL